Xanbos Trustfull Team ’STANLEY’

LP SE CH

Xanbos Trustfull Team

(SCH Xanbos Hunkidori Team x Xanbos Love Illusion)

Stanley

STANLEY

född: 871009

uppfödare: Barbro Jonsson

Meriter: Lydnadsprovsdiplom och svensk champion.

Resultat: 1 x BIM i Sverige. 1 x BIR-veteran i Sverige.