Om rasen

Bichon friséBichonens päls är vit och silkeslen och dess speciella kännetecken är de mörka, runda ögonen och den svarta nosen. Pälsen växer kontinuerligt och det är viktigt att den sköts noggrant annars kan det lätt bli tovor, något som är smärtsamt för hunden. Bichonen rör sig stolt med huvudet högt och svansen i en båge över ryggen. Den får max vara 30 cm hög och den ska ha saxbett.

Bichon frisé är en hundras med härligt temperament och mycket utstrålning. Den är positiv, livlig och intelligent och tycker om att få ”använda huvudet”, att träna lydnad, agility och flyball är populärt. Bichonen tycker om att röra sig i skog och mark, men en promenad i kvarteret uppskattas lika mycket den. När bichonen vill så kan den vara mycket envis och då krävs det att dess ägare är om möjligt ännu envisare!

Historik
Bichon frisé kallades från början Bichon teneriffe, då rasens ursprung kunde spåras till denna den största av Kanarieöarna. Till Teneriffa kom bichonen antagligen på 1400-talet med spanska sjömän, och därifrån fick de sedermera följa med på resor runt världen. Under 1500-talet blev bichonen omåttligt populär på renässanshoven i både Frankrike och Spanien. En modenyck bland hovfolket blev att bära sina skyddslingar i korgar som hängde runt halsen. Detta för att alltid ha sin bichon frisé så nära som möjligt! Ett flertal konstnärer som var verksamma vid denna tid, bl a Francisco af Goya, inkluderade på många av sina målningar den lilla vita hunden. Vid 1800-talets slut blev det även slut på det bekväma hovlivet för bichonen. Den fick nu, genom att utnyttja sin naturliga fallenhet för clowneri, själv tjäna sitt uppehälle som luffar- och cirkushund. Och den blev säkert lika uppskattad i dessa kretsar som den en gång varit på slotten.

Bichon frisé är en relativt ung ras och den första rasstandarden kom 1933. Den godkändes av FCI som fransk/belgisk ras. Det stora uppsvinget för rasen kom då den börjades presenteras klippt, detta framhävde både de vackra proportionerna och rasens uttrycksfulla ögon. Idag presenteras bichonen klippt i de allra flesta länder. De första bichonerna kom till Sverige 1976 och rasens popularitet har ökat genom åren.

Skötsel
Bichon frisé är en pälsras och man måste därmed vara beredd att lägga ner mycket tid på pälsvården. Bichonen skall kardas och kammas varje dag och den bör badas var fjortonde dag. Efter badet skall bichonens päls fönas och kardas så att pälsen blir alldeles torr och rak. Hunden bör klippas ungefär var femte-tionde vecka.