Hardy-Flap’s Gin Smash ’GINY’

CIB B CH

Hardy-Flap’s Gin Smash

(BRUXW-04 NORDV-04 BW-03 DKKV-03-04-05 KLBV-03-04 KBHV-03 CH CH CIB NL CH KLB CH VDH CH DE CH FI CH SE CH DK CH Yoannewyn See U At Hardy-Flaps x BW-02 BroV-02 NO CH DK CH SE CH Hardy-Flap’s Thank You For The Music)

Giny

GINY

född: 060522

Meriter: Internationell och belgisk champion.
2 cert i Schweiz, 3 cert i Frankrike, 1 cert i Luxemburg och 1 cert i Italien.

Resultat: Flertalet BIR och BIM i Belgien, Schweiz, Italien och Frankrike