kull36-disney

Disneykullen

(DK(club) CH DK CH Bi-Fri’s Ollie x Herbst Sg-13 CIB VDH CH DE CH DK CH SE CH Hardy-Flap’s U Rock My World)

född 22 december 2015

Hardy-Flap’s Dashing Mickey Mouse “Bossen”
Hardy-Flap’s Fiery Donald Duck “Kennedy”
Hardy-Flap’s Dainty Minnie Mouse “Minnie”
Hardy-Flap’s Charming Daisy Duck “Daisy”
Hardy-Flap’s Wicked Magica De Spell “Wilda”